Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że napełnianie instalacji centralnego ogrzewania po wymianie zaworów termostatycznych w budynku uL.ROGOWSKA 82, nastąpi w dniu 06.09.2022 r. w godz. 13:00 – 15:00

2 września 2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że napełnianie instalacji centralnego ogrzewania po wymianie zaworów termostatycznych w budynku uL.ROGOWSKA 82, nastąpi w dniu 06.09.2022 r. w godz. 13:00 – 15:00

Prosimy o OBOWIĄZKOWĄ obecność w mieszkaniach i obserwacje zaworów w godzinach napełnienia, czyli 13-15. W przypadku jakichkolwiek przecieków wymienianych zaworów prosimy o pilny kontakt pod numerem 698860703.

Nieobecność w mieszkaniu i brak natychmiastowego zgłoszenia telefonicznego jakiegokolwiek zdarzenia [związanego z wymianą zaworów] bezpośrednio po jego wystąpieniu skutkować będzie brakiem odpowiedzialności z naszej strony.

Przypominamy o potrzebie zabezpieczenia okolicy zaworu grzejnikowego poprzez odsunięcie rzeczy cennych.

Prace prowadzi i nadzoruje firma: Centrum Inwestycyjne

Nr tel. 698860703