Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” podaje do wiadomości, że zgodnie z ustawą Prawo o miarach (Dz. U. 2001 Nr 63 poz. 636 z dnia 11 maja 2001 r. z późn. zm.) przystąpiono do wymiany wodomierzy ciepłej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych.

13 października 2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” podaje do wiadomości, że zgodnie z ustawą Prawo o miarach (Dz. U. 2001 Nr 63 poz. 636 z dnia 11 maja 2001 r. z późn. zm.) przystąpiono do wymiany wodomierzy ciepłej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych. Wymiana wodomierzy odbywa się sukcesywnie.

Według Regulaminu Porządku Domowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” we Wrocławiu cyt. „Użytkownik jest obowiązany na żądanie Spółdzielni zezwolić na wstęp do lokalu, pomieszczenia przynależnego lub pomieszczenia dodatkowego ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia przeglądów, konserwacji, remontu lub usunięcia awarii, dokonania odczytów urządzeń pomiarowych, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje.”

W związku z powyższym prosimy o udostępnienie lokali oraz miejsc montażu nowych wodomierzy wykonawcy prac firmie „Techem” – Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. nr tel. 609 462 709.

 

Poniżej harmonogram wymiany wodomierzy w dniach 13-28.10, godziny 11.00-19.00:

 

13.10 – ROGOWSKA 10-12

14.10 – KOMOROWSKA 2-22 (2 TERMIN)

17.10 – ROGOWSKA 50-52 (2 TERMIN)

17.10 – NOWODWORSKA 1-3

18.10 – ROGOWSKA 14-16

19.10 – NOWODWORSKA 5

19.10 – NOWODWORSKA 79-81-83 (2 TERMIN)

20-21.10 – GUBIŃSKA 1, BUDZISZYŃSKA 36

24-25.10 – GUBIŃSKA 8

26-27.10 – WOJROWICKA 4A-16A, BUDZISZYŃSKA 25-33

28.10 – BUDZISZYŃSKA 14-14A-16

28.10 – ROGOWSKA 34-36 (2 TERMIN)