Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” informuje, że w siedzibie Spółdzielni rozpoczęła się lustracja pełna SM „Nowy Dwór” obejmująca lata 2019 – 2021 prowadzona przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Opolu.

13 października 2022

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” informuje, że w siedzibie Spółdzielni rozpoczęła się lustracja pełna SM „Nowy Dwór” obejmująca lata 2019 – 2021 prowadzona przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Opolu.

Czynności lustracyjne będą przeprowadzane w okresie od 03.10.2022r. do 15.11.2022r.