Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” podaje do wiadomości, że zgodnie z ustawą Prawo o miarach (Dz. U. 2001 Nr 63 poz. 636 z dnia 11 maja 2001 r. z późn. zm.) przystąpiono do wymiany wodomierzy ciepłej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych. Wymiana wodomierzy odbywa się sukcesywnie.

3 listopada 2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” podaje do wiadomości, że zgodnie z ustawą Prawo o miarach (Dz. U. 2001 Nr 63 poz. 636 z dnia 11 maja 2001 r. z późn. zm.) przystąpiono do wymiany wodomierzy ciepłej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych. Wymiana wodomierzy odbywa się sukcesywnie.

Według Regulaminu Porządku Domowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” we Wrocławiu cyt. „Użytkownik jest obowiązany na żądanie Spółdzielni zezwolić na wstęp do lokalu, pomieszczenia przynależnego lub pomieszczenia dodatkowego ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia przeglądów, konserwacji, remontu lub usunięcia awarii, dokonania odczytów urządzeń pomiarowych, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje.”

W związku z powyższym prosimy o udostępnienie lokali oraz miejsc montażu nowych wodomierzy wykonawcy prac firmie „Techem” – Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. nr tel. 609 462 709.

Poniżej harmonogram wymiany wodomierzy w dniach 7-25.11.2022:

Adres budynkuI TERMINGodzinyII TERMINGodzinyIII TERMINGodziny
ROGOWSKA 60-66    21.lis11-19;00
ROGOWSKA 78-80    22.lis11-19;00
ROGOWSKA 82    22.lis11-19;00
ROGOWSKA 84-86    22.lis11-19;00
ROGOWSKA 54-56-58    21.lis11-19;00
ROGOWSKA 68-70-72    22.lis11-19;00
ROGOWSKA 76    22.lis11-19;00
ROGOWSKA 96-98    22.lis11-19;00
ROGOWSKA 100-102    22.lis11-19;00
ROGOWSKA 104    22.lis11-19;00
ZEMSKA 19-21    23.lis11-19;00
ZEMSKA 23-25    23.lis11-19;00
ZEMSKA 27-29    23.lis11-19;00
ZEMSKA 1    23.lis11-19;00
ZEMSKA 3    23.lis11-19;00
ZEMSKA 5    23.lis11-19;00
ZEMSKA 7    23.lis11-19;00
ZEMSKA 18-20    24.lis11-19;00
ZEMSKA 22-24    24.lis11-19;00
ZEMSKA 26-28    24.lis11-19;00
ZEMSKA 28-30    24.lis11-19;00
ZEMSKA 32    24.lis11-19;00
ZEMSKA 34    24.lis11-19;00
ZEMSKA 36    24.lis11-19;00
BUDZISZYŃSKA 120    25.lis11-19;00
BUDZISZYŃSKA 122    25.lis11-19;00
BUDZISZYŃSKA 124    25.lis11-19;00
BUDZISZYŃSKA 126-128    25.lis11-19;00
BUDZISZYŃSKA 130-132    25.lis11-19;00
BUDZISZYŃSKA 134    25.lis11-19;00
ROGOWSKA 88-94    22.lis11-19;00
BUDZISZYŃSKA 110-112    25.lis11-19;00
BUDZISZYŃSKA 114-116    25.lis11-19;00
ROGOWSKA 42-44    21.lis11-19;00
ROGOWSKA 46-48    21.lis11-19;00
ROGOWSKA 50-52    21.lis11-19;00
NOWODWORSKA 85  08.lis11-19;00 11-19;00
NOWODWORSKA 87  08.lis11-19;00 11-19;00
NOWODWORSKA 89-91  10.lis11-19;00 11-19;00
ROGOWSKA 38-40  14.lis11-19;00 11-19;00
ROGOWSKA 20-20A-22  14.lis11-19;00 11-19;00
ROGOWSKA 24  15.lis11-19;00 11-19;00
ROGOWSKA 26-28-30-32  15.lis11-19;00 11-19;00
ROGOWSKA 2-2A  17.lis11-19;00 11-19;00
ROGOWSKA 4  17.lis11-19;00 11-19;00
ROGOWSKA 6  17.lis11-19;00 11-19;00
ROGOWSKA 8  16.lis11-19;00 11-19;00
ROGOWSKA 10-12  16.lis11-19;00 11-19;00
ROGOWSKA 14-16  16.lis11-19;00 11-19;00
ROGOWSKA 18  15.lis11-19;00 11-19;00
NOWODWORSKA 1-3  17.lis11-19;00 11-19;00
NOWODWORSKA 5  17.lis11-19;00 11-19;00
NOWODWORSKA 7  17.lis11-19;00 11-19;00
NOWODWORSKA 9-117.11-8.1111-19;00 11-19;00 11-19;00
NOWODWORSKA 13-159.11-10.1111-19;00 11-19;00 11-19;00
GUBIŃSKA 1 / BUDZ. 36  18.lis11-19;00 11-19;00
GUBIŃSKA 8  18.lis11-19;00 11-19;00