Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” podaje do wiadomości, że zgodnie z ustawą Prawo o miarach (Dz. U. 2001 Nr 63 poz. 636 z dnia 11 maja 2001 r. z późn. zm.) przystąpiono do wymiany wodomierzy ciepłej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych. Wymiana wodomierzy odbywa się sukcesywnie.

23 listopada 2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” podaje do wiadomości, że zgodnie z ustawą Prawo o miarach (Dz. U. 2001 Nr 63 poz. 636 z dnia 11 maja 2001 r. z późn. zm.) przystąpiono do wymiany wodomierzy ciepłej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych. Wymiana wodomierzy odbywa się sukcesywnie.

Według Regulaminu Porządku Domowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” we Wrocławiu cyt. „Użytkownik jest obowiązany na żądanie Spółdzielni zezwolić na wstęp do lokalu, pomieszczenia przynależnego lub pomieszczenia dodatkowego ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia przeglądów, konserwacji, remontu lub usunięcia awarii, dokonania odczytów urządzeń pomiarowych, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje.”

W związku z powyższym prosimy o udostępnienie lokali oraz miejsc montażu nowych wodomierzy wykonawcy prac firmie „Techem” – Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. nr tel. 609 462 709.

Dotyczy wyłącznie lokali, w których nie udało się wykonać wymiany w I terminie (w 2022 roku).

Poniżej harmonogram wymiany wodomierzy w dniach 29.11.2022 – 08.12.2022 r.:

II TERMIN

NOWODWORSKA 9-11                              29.11.2022 godz.11.00-19:00

NOWODWORSKA 13-15                             29.11.2022 godz.11.00-19:00

BUDZISZYŃSKA 14-14A-16                        30.11.2022 godz.11.00-19:00

III TERMIN (OSTATECZNY)

NOWODWORSKA 105                                  02.12.2022 godz.11.00-19:00

NOWODWORSKA 107                                  02.12.2022 godz.11.00-19:00

NOWODWORSKA 95                                     02.12.2022 godz.11.00-19:00

NOWODWORSKA 97                                     02.12.2022 godz.11.00-19:00

NOWODWORSKA 99-101                            02.12.2022 godz.11.00-19:00

NOWODWORSKA 101-103                         02.12.2022 godz.11.00-19:00

ROGOWSKA 146-156                                    05.12.2022 godz.11.00-19:00

ROGOWSKA 158-160                                    05.12.2022 godz.11.00-19:00

BUDZISZYŃSKA 117                                       01.12.2022 godz.11.00-19:00

BUDZISZYŃSKA 119-121                              01.12.2022 godz.11.00-19:00

BUDZISZYŃSKA 123-125                              01.12.2022 godz.11.00-19:00

BUDZISZYŃSKA 129                                       01.12.2022 godz.11.00-19:00

BUDZISZYŃSKA 131-135                              01.12.2022 godz.11.00-19:00

WOJROWICKA 46                                           06.12.2022 godz.11.00-19:00

WOJROWICKA 48                                           06.12.2022 godz.11.00-19:00

WOJROWICKA 50-52                                     06.12.2022 godz.11.00-19:00

WOJROWICKA 54-56                                     06.12.2022 godz.11.00-19:00

WOJROWICKA 32-34                                     06.12.2022 godz.11.00-19:00

WOJROWICKA 36-38                                     06.12.2022 godz.11.00-19:00

WOJROWICKA 40-42                                     06.12.2022 godz.11.00-19:00

WOJROWICKA 44                                           06.12.2022 godz.11.00-19:00

ROGOWSKA 172                                             05.12.2022 godz.11.00-19:00

ROGOWSKA 174                                             05.12.2022 godz.11.00-19:00

ROGOWSKA 176                                             05.12.2022 godz.11.00-19:00

ROGOWSKA 162-164                                    05.12.2022 godz.11.00-19:00

ROGOWSKA 166-170                                    05.12.2022 godz.11.00-19:00

BUDZISZYŃSKA 76                                         30.11.2022 godz.11.00-19:00

BUDZISZYŃSKA 78                                         30.11.2022 godz.11.00-19:00

BUDZISZYŃSKA 80-82                                   30.11.2022 godz.11.00-19:00

BUDZISZYŃSKA 84-86                                   01.12.2022 godz.11.00-19:00

BUDZISZYŃSKA 88-90                                   01.12.2022 godz.11.00-19:00

BUDZISZYŃSKA 92-96                                   01.12.2022 godz.11.00-19:00

KOMOROWSKA 2-22                                    08.12.2022 godz.11.00-19:00

NOWODWORSKA 79-81-83                        02.12.2022 godz.11.00-19:00

NOWODWORSKA 85                                     02.12.2022 godz.11.00-19:00

NOWODWORSKA 87                                     02.12.2022 godz.11.00-19:00

NOWODWORSKA 89-91                              02.12.2022 godz.11.00-19:00

ROGOWSKA 34-36                                         07.12.2022 godz.11.00-19:00

ROGOWSKA 38-40                                         07.12.2022 godz.11.00-19:00

ROGOWSKA 20-20A-22                                07.12.2022 godz.11.00-19:00

ROGOWSKA 24                                              07.12.2022 godz.11.00-19:00

ROGOWSKA 4                                                07.12.2022 godz.11.00-19:00

ROGOWSKA 6                                                07.12.2022 godz.11.00-19:00

ROGOWSKA 8                                                07.12.2022 godz.11.00-19:00

ROGOWSKA 10-12                                         07.12.2022 godz.11.00-19:00

ROGOWSKA 14-16                                         07.12.2022 godz.11.00-19:00

ROGOWSKA 18                                              07.12.2022 godz.11.00-19:00

NOWODWORSKA 5                                       08.12.2022 godz.11.00-19:00

NOWODWORSKA 7                                       08.12.2022 godz.11.00-19:00

NOWODWORSKA 9-11                               08.12.2022 godz.11.00-19:00

NOWODWORSKA 13-15                              08.12.2022 godz.11.00-19:00

BUDZISZYŃSKA 14-14A-16                         08.12.2022 godz.11.00-19:00

GUBIŃSKA 1 / BUDZISZYŃSKA 36             30.11.2022 godz.11.00-19:00

GUBIŃSKA 8                                                   30.11.2022 godz.11.00-19:00

WOJROWICKA 4A-16A                                08.12.2022 godz.11.00-19:00

BUDZISZYŃSKA 25-33                                 08.12.2022 godz.11.00-19:00