Zawiadomienie – dot. informowania o każdej zmianie ilości osób zamieszkałych w lokalu oraz o zmianie właściciela lokalu.

12 grudnia 2022

Zawiadomienie – dot. informowania o każdej zmianie ilości osób zamieszkałych w lokalu oraz o zmianie właściciela lokalu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” przypomina o obowiązku zgłaszania do siedziby Spółdzielni:

– każdej zmiany ilości osób zamieszkałych w w/w lokalu, które mają wpływ na wysokość opłat.

– zmiany właściciela w/w lokalu, w tym zbycia w drodze darowizn, sprzedaży, zamiany itp. oraz aktów zgonów, aktów rozwodów. Brak bieżącej informacji o zmianie właściciela wiąże się z korektą naliczeń dot. zwrotu dopłat do opłaty za eksploatację lokalu dla członków spółdzielni lub rozwiązania umów najmu (powierzchnie dodatkowe, miejsca postojowe).

Zbycie ostatniego lokalu będącego w zasobach SM „Nowy Dwór” wiąże się z utratą członkostwa.