Zawiadomienie – nowa wersja Internetowej Obsługi Kontrahenta (IOK).

12 grudnia 2022

Zawiadomienie – nowa wersja Internetowej Obsługi Kontrahenta (IOK).

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że dla osób korzystających z kartoteki internetowej, z początkiem roku 2023 zostanie uruchomiona nowa wersja Internetowej Obsługi Kontrahenta (lOK). Zmiana dotyczy m.in. sposobu prezentacji informacji o bieżącym stanie finansowym na stronie głównej aplikacji w postaci jasnej i czytelnej informacji, graficznie reprezentującej aktualny stan. Kwota „do zapłaty” obliczana jest w oparciu o termin płatności poszczególnych dokumentów obciążeniowych z uwzględnieniem zapłat. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

Zachęcamy Państwa do korzystania z kartoteki internetowej. Jeżeli nie posiadają Państwo jeszcze takiego konta, prosimy o zgłoszenie się do pok. 11 w godzinach przyjęć lokatorów, celem odebrania hasła i loginu do indywidualnego dostępu, bądź wypełnienia wniosku dostępnego na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” w zakładce „druki do pobrania” i przekazania do siedziby Spółdzielni.