Zawiadomienie – rezygnacja z książeczki opłat.

12 grudnia 2022

Zawiadomienie – rezygnacja z książeczki opłat.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że co roku ponosi koszty druku papierowych książeczek opłat. Wiemy, że wielu mieszkańców odbiera książeczki i nie korzysta z nich dokonując płatności w formie przelewów elektronicznych. W związku z powyższym prosimy osoby, które nie korzystają z książeczek opłat o złożenie oświadczenia o rezygnacji z ich druku (formularz dostępny w siedzibie Spółdzielni lub na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” – zakładka „druki do pobrania”). Pozwoli to na wyeliminowanie zbędnych kosztów. Te osoby, które już to zrobiły nie muszą ponownie składać oświadczeń, są one ważne do ewentualnego odwołania.