Komunikat – Prosimy o parkowanie wyłącznie na miejscach, na które mają Państwo zawarte umowy.

3 stycznia 2023

Prosimy o parkowanie wyłącznie na miejscach, na które mają Państwo zawarte umowy! Ponadto przypominamy o konieczności umieszczania za przednią szyba identyfikatorów parkingowych.

 W przypadku niezastosowania się do powyższego zgodnie z Regulaminem Spółdzielni przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia.

pdf Parkowanie na miejscach wyznaczonych