Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór”, informuje iż od 01 marca 2023 r. planuje uruchomienie płatnego niestrzeżonego parkingu przy ul. Nowodworskiej 93 na terenie położonym naprzeciwko Przychodni Lekarskiej z miesięczną odpłatnością w wysokości 40 zł/m-c/miejsce (10 zł/m-c/miejsce dla osób niepełnosprawnych).

10 stycznia 2023

P A R K I N G ul. NOWODWORSKA 93

pdf Parking ul. Nowodworska 93_2023

pdf Wniosek parking_2023

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór”, informuje iż od 01 marca 2023 r. planuje uruchomienie płatnego niestrzeżonego parkingu przy ul. Nowodworskiej 93 na terenie położonym naprzeciwko Przychodni Lekarskiej z miesięczną odpłatnością w wysokości 40 zł/m-c/miejsce (10 zł/m-c/miejsce dla osób niepełnosprawnych).

Wnioski o zawarcie umowy na odpłatne udostępnienie miejsc postojowych można składać od 01 lutego 2023r. od godz. 700

  1. osobiście w Biurze Podawczym Spółdzielni,
  2. drogą e-mailową na adres biuro@smnowydwor.com.pl

UWAGA!

  1. Pierwszeństwo w rozpatrywaniu wniosków mają wnioski złożone w Biurze Podawczym Spółdzielni. Wszystkie wnioski składane osobiście przez osoby oczekujące przed siedzibą Spółdzielni przed otwarciem Biura Spółdzielni zostaną zarejestrowane z godziną przyjęcia 700.
  2. Wnioski składane drogą elektroniczną, które wpłyną przed godziną 700 nie będą rozpatrywane, a pozostałe zgodnie z czasem wpływu.
  3. Umowy mogą być zawarte wyłącznie z Członkami Spółdzielni, którzy potwierdzą posiadanie samochodu osobowego wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, który będzie parkowany na parkingu, i nie zalegają z jakimikolwiek zobowiązaniami wobec SM „Nowy Dwór”.
  4. Członek Spółdzielni może złożyć wyłącznie 1 wniosek na 1 pojazd.
  5. Wnioski składane drogą elektroniczną mogą być wysłane wyłącznie z adresu e-mail zgłoszonego w Spółdzielni do korespondencji.
  6. Druki wniosków do pobrania w siedzibie Spółdzielni lub ze strony internetowej Spółdzielni smnowydwor.com.pl .
  7. W przypadku gdy ilość chętnych do zawarcia umowy przekroczy liczbę dostępnych miejsc, zostanie sporządzona lista rezerwowa wg kolejności zgłoszeń.
  8. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem korzystania z odpłatnych niestrzeżonych miejsc postojowych usytuowanych na mieniu wspólnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” we Wrocławiu dostępnym na stronie internetowej lub w siedzibie Spółdzielni.