Zebranie Mieszkańców Nieruchomości dotyczące wyboru Rady Mieszkańców Nieruchomości kadencji 2023-2026, odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” we Wrocławiu przy ul. Zemskiej35, sala nr 7.

13 kwietnia 2023

Zebranie Mieszkańców Nieruchomości dotyczące wyboru Rady Mieszkańców Nieruchomości kadencji 2023-2026, odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” we Wrocławiu przy ul. Zemskiej35, sala nr 7.

Porządek zebrania:

  1. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Mieszkańców Nieruchomości za okres kadencji Rady Mieszkańców Nieruchomości przedłużonej Ustawą z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, obejmującej lata 2017-2023.
  2. Wybory do Rady Mieszkańców Nieruchomości kadencji 2023-2026.
  3. Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór”, kadencji 2023-2026 (druki dla kandydatów do Rady Nadzorczej dostępne są do pobrania na stronie internetowej smnowydwor.com.pl po zalogowaniu się na stronę, w zakładce Walne Zgromadzenie 2023 oraz w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zemskiej 35 we Wrocławiu.
  4. Omówienie wyników eksploatacji, Funduszu Remontowego Nieruchomości za 2022r.
  5. Omówienie wyników za ciepłą wodę użytkową i centralne ogrzewanie za 2022r.
  6.  

Regulamin Rad Mieszkańców Nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” we Wrocławiu, wyciąg z § 4 Regulaminu:

  1. Kadencja Rady rozpoczyna się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia lub ostatniej jego części, na którym dokonano ogłoszenia składu Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
  2. Kadencja Rady upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia lub ostatniej jego części w roku, który jest kalendarzowo trzecim rokiem trwania kadencji Rady Nadzorczej, z chwilą ogłoszenia nowego składu Rady Nadzorczej.
  3. Rada kończąc kadencję składa sprawozdanie ze swej 3 letniej działalności w terminie, co najmniej 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.
  4. Powyższe sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Spółdzielni na biuro podawcze. Niezłożenie sprawozdania Rady z 3 letniej działalności przez Przewodniczącego, spowoduje brak możliwości kandydowania na kolejną kadencję (…).

 

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” odbędzie się w 4 częściach w dniach od 20.06.2023 r. do 23.06.2023 r.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w lokalu „Opus” przy ul. Wojrowickiej 2, każda część Walnego Zgromadzenia rozpoczyna się od godz. 16 00

            Zarząd SM „Nowy Dwór” na podstawie § 61 ust. 3 Statutu informuje, że kandydatów do Rady Nadzorczej SM „Nowy Dwór” kadencji 2023 – 2026, można zgłosić do 05.06.2023r.

 

 

 

WYBORY  CZŁONKÓW  RAD  MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚĆI –  KADENCJA   2023-2026
DATADZIEŃ TYGODNIA16.30-18.0018.00-19.30ADMINISTRATOR
  NIERUCHOMOŚĆ NR : 
12.04.2023ŚRODA   
13.04.2023CZWARTEK1110Tadeusz Sowa
18.04.2023WTOREK2728Tadeusz Sowa
19.04.2023ŚRODA1213Ewa Ożarowska
20.04.2023CZWARTEK2624Tadeusz Sowa
24.04.2023PONIEDZIAŁEK   
25.04.2023WTOREK4129Tadeusz Sowa
26.04.2023ŚRODA2019Bogna Kucharczyk
27.04.2023CZWARTEK1514Ewa Ożarowska
8.05.2023PONIEDZIAŁEK32 Bogna Kucharczyk
9.05.2023WTOREK1716Ewa Ożarowska
10.05.2023ŚRODA2333Bogna Kucharczyk
11.05.2023CZWARTEK51Izabela Sworowska-Klemka
16.05.2023WTOREK27Izabela Sworowska-Klemka
17.05.2023ŚRODA2531Bogna Kucharczyk
18.05.2023CZWARTEK36Izabela Sworowska-Klemka
22.05.2023PONIEDZIAŁEK98Izabela Sworowska-Klemka
23.05.2023WTOREK2122Ewa Ożarowska
24.05.2023ŚRODA3540Bogna Kucharczyk
25.05.2023CZWARTEK418Izabela Sworowska-Klemka