Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że w dniach 16.05.2023 r.-26.05.2023 r. firma „Komplex-bud”, będzie wykonywała na zlecenie Spółdzielni wymianę poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w części piwnicznej budynku przy ul. Rogowskiej 20-20A-22.

15 maja 2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że w dniach 16.05.2023 r.-26.05.2023 r. firma „Komplex-bud”, będzie wykonywała na zlecenie Spółdzielni wymianę poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w części piwnicznej budynku przy ul. Rogowskiej 20-20A-22.

W związku z powyższym nastąpi przerwa w dostawie wody do lokali mieszkalnych i użytkowych w następujących terminach:

  • 05.2023 r. w godz. 800 – 1600, ul. Rogowska 20-20A-22
  • 05.2023 r. w godz. 800 – 1600, ul. Rogowska 22

Właściciele i użytkownicy komórek lokatorskich oraz pozostałych pomieszczeń, przez które przebiega trasa rurociągów, są zobowiązani zgodnie z regulaminem Spółdzielni do ich udostępnienia, o czym zostaną poinformowani przez wykonawcę robót.

Nr kontaktowy do wykonawcy: 693 790 215, 603 925 253, do inspektora nadzoru SM „Nowy Dwór”: 71 356 48 14.

Przepraszamy za utrudnienia!