Spółdzielnia Mieszkaniowa  ”Nowy Dwór ”  uprzejmie informuje, że w dniu  30.08.2023r. o godz. 10.00, w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 7, odbędzie się przetarg nieograniczony ofert pisemnych na wykonanie zgodnie z wymogami przepisów Ustawy Prawo budowlane  z dnia 7 lipca 1994r, z późn.zm., okresowego rocznego, przeglądu instalacji gazowej z usunięciem nieszczelności (wycieków) oraz przeglądu przewodów kominowych wentylacji  grawitacyjnej i mechanicznej pionów kuchennych i  łaz./w-c, w obiektach budowlanych Sp-ni, z terminem realizacji całości wykonania w/w przeglądów do dnia 15.12.2023r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

22 sierpnia 2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa  ”Nowy Dwór ”  uprzejmie informuje, że w dniu  30.08.2023r. o godz. 10.00, w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 7, odbędzie się przetarg nieograniczony ofert pisemnych na wykonanie zgodnie z wymogami przepisów Ustawy Prawo budowlane  z dnia 7 lipca 1994r, z późn.zm., okresowego rocznego, przeglądu instalacji gazowej z usunięciem nieszczelności (wycieków) oraz przeglądu przewodów kominowych wentylacji  grawitacyjnej i mechanicznej pionów kuchennych i  łaz./w-c, w obiektach budowlanych Sp-ni, z terminem realizacji całości wykonania w/w przeglądów do dnia 15.12.2023r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).