Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że obecnie trwają prace związane z wykonaniem okładziny z płytek na klatce schodowej przy: ul. Zemskiej 29 i ul. Budziszyńskiej 92-94-96.

8 lutego 2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że obecnie trwają prace związane z wykonaniem okładziny z płytek na klatce schodowej przy:

  1. Zemska 29 – cala klatka schodowa
  2. Budziszyńska 92-94-96 – strefa parteru

Wykonawca robót: Firma Ogólnobudowlana  „RYSZMAR” Ryszard Rubaj