Zakończenie akcji zbierania nakrętek.

29 lutego 2024

     Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” przekazuje informację, że z uwagi na Unijną dyrektywę Single Use Plastics (SUP), która wymaga, aby od połowy 2024 roku wszystkie plastikowe nakrętki były fabrycznie przytwierdzone do opakowań napojów, takich jak butelki czy kartony w celu zminimalizowania ilości plastiku, który mógłby przedostać się do środowiska, zmuszona jest zaprzestać zbierania nakrętek.

W związku z powyższym pojemnik na nakrętki „Serduszko” z końcem marca 2024r. zostanie zdemontowany sprzed siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” przy ul. Zemskiej 35.