Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” podaje do wiadomości, że w lokalach mieszkalnych oraz pomieszczeniach wspólnych zostanie przeprowadzana modernizacja instalacji centralnego ogrzewania polegająca na wymianie przygrzejnikowych zaworów termostatycznych.

8 maja 2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” podaje do wiadomości, że w lokalach mieszkalnych oraz pomieszczeniach wspólnych zostanie przeprowadzana modernizacja instalacji centralnego ogrzewania polegająca na wymianie przygrzejnikowych zaworów termostatycznych.

Harmonogram wymiany zaworów:

1) Ul. Rogowska 136-138 – 13 maj 2024 r. godz. 900 – 1800,
2) Ul. Zemska 38-40-42 – 14 maj 2024 r. godz. 900 – 1800,
3) Ul. Zemska 44, Rogowska 24 – 15 maj 2024 r. godz. 900 – 1800,
4) Ul. Zemska 18-20 – 16 maj 2024 r. godz. 900 – 1800,
5) Ul. Zemska 22-24 – 17 maj 2024 r. godz. 900 – 1800,
6) Ul. Zemska 10 – 14-20 maj 2024 r. godz. 900 – 1800.

W związku z powyższym prosimy o ułatwienie wykonawcy w/w robót dostępu do zaworów grzejnikowych oraz zabezpieczenie okolicy zaworu grzejnikowego poprzez odsunięcie cennych rzeczy.

Wykonawca robót: TAH Regulacja
Nr kontaktowy wykonawcy robót: 531 904 357 (pkt 1-5),
724 749 352 (pkt 6)

Przepraszamy za utrudnienia.