Komunikaty

SM „Nowy Dwór” uprzejmie informuje, że od dnia 01.03.2021 r. do dnia 31.03.2021 r., będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

26 lutego 2021

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NOWY DWÓR”

uprzejmie informuje, że od dnia 01.03.2021 r. do dnia 31.03.2021 r., będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

 W związku z panującą sytuacją i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-  Co V-2 mieszkańcy proszeni są o załatwianie, jak największej ilości spraw za pomocą środków porozumiewania się na odległość poprzez telefon bądź e- mail.

 Sprawy można zgłaszać na adres:

biuro@smnowydwor.com.pl

bądź numer telefonu:

  • Dział awarii (71) 357-63-12
  • Biuro podawcze (71) 356-48-00

 W przedsionku siedziby Spółdzielni od strony wejścia głównego (placu targowego), zostanie wywieszona również skrzynka na korespondencję, do  której osoby niemające dostępu do komputera, będą mogły wrzucić korespondencję kierowaną do Spółdzielni w sposób tradycyjny.

 Osoby umówione na spotkanie z pracownikiem, będą mogły wejść na teren Spółdzielni przy bezwzględnym zachowaniu środków ostrożności, tj.: konieczność posiadania maseczki i przeprowadzenia dezynfekcji rąk preparatem  antybakteryjnym udostępnionym przez Spółdzielnię.

czytaj więcej

Od 01.03.2021 r. na klatce schodowej przy ul. Wojrowickiej 38 rozpoczną się prace związane z wykonaniem okładziny z płytek.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że od poniedziałku 01.03.2021 r. na klatce schodowej przy ul. Wojrowickiej 38 rozpoczną się prace związane z wykonaniem okładziny z płytek.

czytaj więcej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” uprzejmie informuje, że w dniu 26.02.2021 (piątek) następujące dźwigi będą przechodziły badania dozorowe.

24 lutego 2021

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26.02.2021 (piątek) następujące dźwigi będą przechodziły badania dozorowe:

1.Rogowska 158

2.Budziszyńska 134

3.Nowodworska 13

4.Rogowska 50

5.Rogowska 52

W związku z tym mogą nastąpić zakłócenia w pracy dźwigów w godzinach od 8:00 do 14:00

Za utrudnienia przepraszamy.

czytaj więcej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że od dnia 25.02.2021r. firma „Komplex-bud”, która wykonuje na zlecenie Spółdzielni wymianę poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w piwnicy budynku przy ul. Budziszyńskiej 88 i 90, rozpoczęła prace przygotowawcze.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że od dnia 25.02.2021r. firma „Komplex-bud”, która wykonuje na zlecenie Spółdzielni wymianę poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w piwnicy budynku przy ul. Budziszyńskiej 88 i 90, rozpoczęła prace przygotowawcze.

Harmonogram przerw w dostawie wody zostanie podany do wiadomości mieszkańców w/w budynku poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń stosownej informacji.

Właściciele i użytkownicy komórek lokatorskich oraz pozostałych pomieszczeń są zobowiązani zgodnie z regulaminem Spółdzielni do ich udostępnienia, o czym zostaną poinformowani przez wykonawcę robót.

Nr kontaktowy do wykonawcy: 502 490 146, 603 925 253, do inspektora nadzoru SM „Nowy Dwór”: 71 356 48 14.

Przepraszamy za utrudnienia!

czytaj więcej

Remont dzwigu przy ul. Rogowskiej 160.

17 lutego 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że od dnia 17.02.2021 w remoncie znajduje się dźwig przy ul. Rogowskiej 160.

Prace prowadzi Firma KON-REM Wrocław

czytaj więcej

Malowanie klatki schodowej przy ul. Rogowskiej 106 od dnia 18.02.2021 r.

16 lutego 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że od dnia 18.02.2021 r. (czwartek) na klatce schodowej przy ul. Rogowskiej 106 rozpoczną się prace związane z malowaniem klatki schodowej.

czytaj więcej

Remonty dzwigów przy ul. Rogowskiej 46 i 50

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że w dniu 15.02.2021 w remoncie były następujące dźwigi:

  1. Rogowska 50
  2. Rogowska 46

Prace prowadzi Firma KON-REM Wrocław

czytaj więcej

Prace ogólnobudowlane ul. Wojrowicka 36, ul. Nowodworska 99, ul. Rogowska 160

12 lutego 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że na klatkach schodowych przy ul. Wojrowickiej 36 i ul. Nowodworskiej 99, trwają prace związane z układaniem okładzin z płytek na posadzkach części wspólnych.

Na klatce schodowej przy ul. Rogowskiej 160, trwają prace związane związane z malowaniem klatki schodowej.

Za utrudnienia orzepraszamy.

czytaj więcej

Przerwa w dostawie wody w budynku przy ul. Nowodworskiej 107 w dniu 16.02.2021 r.

SM „Nowy Dwór” informuje, że w zw. z pracami na instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Nowodworskiej 107 w dniu 16.02.2021 r. (Wtorek) w godzinach od 8.00 do 14.00 wystąpi przerwa w dostawie wody ciepłej do mieszkań i lokali.

Prace wykonuje:

Firma Biuro Inżynierskie Andrzej J. Latuszek

Tel. kontaktowy 791985426

Za utrudnienia przepraszamy.

czytaj więcej

Przerwa w odostawiec wody w zw. z wymianą poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w piwnicy budynku przy ul. Budziszyńskiej 84 i 86.

SM „Nowy Dwór” informuje, że w dniach 15.02.2021r-22.02.2021r. firma „Kompleks-bud”, będzie wykonywała na zlecenie Spółdzielni wymianę poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w piwnicy budynku przy ul. Budziszyńskiej 84 i 86.

W związku z powyższym nastąpi przerwa w dostawie wody do lokali mieszkalnych i użytkowych w następujących terminach:

  • 02.2020r. w godz. 800 – 1700,
  • 02.2020r. w godz. 800 – 1700,
  • 02.2020r. w godz. 800 – 1700,
  • 02.2020r. w godz. 800 – 1700,

Właściciele i użytkownicy komórek lokatorskich oraz pozostałych pomieszczeń są zobowiązani zgodnie z regulaminem Spółdzielni do ich udostępnienia, o czym zostaną poinformowani przez wykonawcę robót.

Nr kontaktowy do wykonawcy: 502 490 146, 603 925 253, do inspektora nadzoru SM „Nowy Dwór”: 71 356 48 14.

Przepraszamy za utrudnienia!

czytaj więcej